Dijital Dönüşüm

Dijitaldeki büyüme, tüketim şekillerini, çalışma yöntemlerini ve ticareti kökten değiştirmiştir. Bu da işletmenizin dijitalleşmesinden kaynaklanan fırsatlardan faydalanmak için kendinizi adapte etmeniz gerektiği anlamına gelmektedir (farklılaşma, ekonomik verimlilik vs.). Bunu yapmak için tekliflerinizi, yolculuklarınızı ve süreçlerinizi iş modelinize uygun olarak dönüştürmelisiniz.

Bu strateji konusunda size destek vermek için ekiplerimiz:

 1. İşletmenizin dijitalleşmesiyle elde edilebilecek fırsatların kapsamlı bir analizini sağlayacak
 2. Bu fırsatları değerlendirmek için neyin gerektiğini belirleyecek: yolculukların dijitalleştirilmesi, yeni teknoloji çözümlerinin benimsenmesi, iş uygulamalarının değiştirilmesi vb.
 3. Beklenen kazançları modelleyecek (ek gelirler, maliyet tasarrufu vb.)
 4. Dönüşümü destekleyecek ve etkilenen ekipleri eğitecektir.

Müşteri Yolculuğu

Birden çok kanallı, kanallar arası, çok kanallı… İşletmeler rekabeti sürdürecekse ve müşterilerine en uygun memnuniyeti sağlayacaksa müşteri ilişkilerinin dijitalleşmesi gerekli hale gelmiştir. Çok kanallı yolculukların tasarlanması, kolaylaştırarak, daha sorunsuz hale getirerek ve konuyla daha alakalı kılarak müşterilerinizin deneyimini iyileştirdiği gibi dolaylı olarak memnuniyetleri ile sadakatlerini yükseltmektedir.

Bu strateji konusunda size destek vermek için Comdata ekipleri:

 1. Mevcut yolculuklarınız için "müşteri" tanısını hazırlayacak
 2. Yaratıcı atölye çalışmalarında ekiplerinizin yanında iyileşmeye açık ulaşılabilir alanları geliştirecek
 3. Hızlı iyileşme alanları için pilot projeler başlatacak (hızlı kazanımlar)
 4. Müşteri deneyimi Temel Performans Göstergelerine dayanan maliyetli iyileştirme planı ile uygulanabilirliği ve bütçesel kaynak kısıtlarını göz önüne alan öncelikli bir yol haritasını çizecektir. (NPS, CES, Sadakat Puanı, Ortalama Sepet vs.)

Çoklu Kanallı Organizasyon

Müşteri hizmetleri ve müşteri deneyiminde dikkat çeken bir iyileştirme görmek için, yapınızı iyileştirmeniz ve kusursuz ve disiplinler arası operasyonel uygulamaları uygulamanız elzemdir.

Müşteri merkezli olmak üzere değişmek, organizasyonel depolarınızın yeniden yapılandırılmasını, daha çevik ve işbirlikçi çalışma yöntemlerinin benimsenmesini, yönetim kurullarının değiştirilmesini ve yeni anahtar performans göstergelerinin benimsenmesini gerektirecektir.

Bu değişiklikler, müşteri yolculuklarını iyileştirmenizi sağlar. Zaman içerisinde şirket uygulamalarını ve kültürünü değiştirmek için emek sarfetmeniz gerekecektir.

Bu süreçte size destek vermek için, ekiplerimiz:

 1. Bir "İnsan – Süreç – Platform" yaklaşımı kullanarak müşteriler ve çoklu kanallı süreçlere ilişkin olarak organizasyonunuzun olgunluğunu değerlendirecek,
 2. Organizasyonel hedefi ve buna ulaşmak için gerekli olan gerçekçi adımları belirleyecek,
 3. Tüm çalışanlara ilişkin tüm müşterilerin memnuniyetini dikkate alan performans göstergelerini belirleyecek,
 4. Önemli süreçleri (ön ve back ofis) basitleştirecek ve/veya otomatikleştirecek,
 5. Şirket kültürüne ilişkin yeni yönetim uygulamaları ve yönlendirmelerini uygulamak üzere devamlı bir eğitim programı oluşturacaktır.

Müşteri Veri Analizi

Bir ürün veya hizmet aramasından müşteri hizmetlerinin aranmasına, satın alma niyetinden satın almanın kendisine kadar, bir alıcının yolculuğunun her aşaması yeni veriler sunar.

Daha iyi kararlar almak için, işletmeler bugünlerde müşteri deneyiminden (elde etme, yeni gösterge tanımları ve iş kararları için kullanma) toplanan bu verilerin avantajlarından faydalanabilecek araçlara sahip olmalıdır.

Bu görevler konusunda size destek vermek için Comdata ekipleri:

 1. Bu müşteri verilerini daha etkin kullanma fırsatlarını kapsamlı bir şekilde analiz edecek, (kullanım durumları, pilot projeler geliştirilmesi)
 2. Bu verileri işlemek ve analiz etmek için bir hedef çözüm tanımlayacak,
 3. Gerekli olan yeniden odaklanmayı uygulamak için yönetim göstergelerini ve yeni görev gruplarını önerecektir.