Back Ofis Süreç Platformu

Back Ofis Süreç Yönetim Çözümü
Verimliliği ve müşterilere sunulan kaliteyi artırın

Back ofis çözümümüz, belirlenmiş SLA'ları (hizmet seviyesi anlaşması) garanti ederek işletme maliyetlerinin azaltılmasına, süreçlerin kolaylaştırılmasına ve performansın artırılmasına yardımcı olur.

Back ofis hizmetlerindeki engin tecrübemizden faydalanarak, işletme prosedürlerini otomatikleştiren, süreçleri yöneten, performansı ölçen ve böylece de operasyon müdürlerinin öncelikli görevlere (çok seviyeli), organizasyona (dahili ve harici) ve beceriler ile süreçlere, vb. yönelik gerçek zamanlı adımlar atmasına olanak tanıyan eşsiz ve devrim niteliğinde bir platform geliştirdik. Müdürler, özel bir yapay zeka çözümü kullanarak verimliliğin simülasyonunu yapabilir ve kendi performans hedeflerine ilişkin en uygun operasyon stratejisini belirleyebilir.

Çözümümüz, bilgi sistemlerinize kolayca bağlanır ve aşağıdakileri gerçekleştirmenize olanak tanır:

 • Her bir BO süreci alt görevinin, en uygun temsilciye (insan veya robot) atanması
 • Görevlerin entegre bir arayüz aracılığıyla işlenmesi ve gerekli farklı işleme araçlarının yerleştirilmesi
 • İçerdiği her bir görevin yönetilmesiyle her bir BO sürecinin ilerlemesine dair ince ayar yapılması

Görüntülü Kulübe

Satış noktasındaki müşteri deneyimini iyileştirin
Bu güçlü konsepti, aşağıdaki amaçlarla sunuyoruz:

 • Satış noktalarınızdaki veya stratejik ve yüksek trafikli konumlarınızdaki müşteri deneyimini basitleştirmek
 • Eğitim ve teknik/satış tavsiyeleriyle satış danışmanlarınıza destek olmak
 • Etki yaratmak

  Video kiosklar, mağazalarda veya istediğiniz herhangi bir yerde (coğrafik kapsama alanınızı genişletme fırsatı) bulunabilen yeni bir müşteri etkileşimi aracıdır ve web arayüzleri ile bir görüntülü telefon çözümü kullanır.

Etkileşimli bir kulübe, aşağıdaki amaçlara ilişkin olarak marka ile mevcut veya potansiyel müşteriler arasında bir temas noktası görevi görür:

 • Müşteri hizmetleri
 • Teknik yardım
 • İdari yardım
 • Satın alma tavsiyesi
 • Memnuniyet anketleri
 • Satış tanıtımları

Saha Takımı Yönetimi Optimizasyonu

Saha Ekibi Servis Aramalarınızı Optimize Edin
C.Field, saha ekibinizin  (montajcılar, bakım teknisyenleri vb.) servis aramalarının yönetimini optimize etmek için tasarlanmış çok kanallı bir dijital platformdur.

C.Field, birkaç farklı programı yönetir yukarı akışlı randevu zamanlamasıyla, CHATBOT dahil, sahada hizmet sürecinin baştan sona yönetimini sağlar. Optimizasyon motoru, iki ziyaret arasındaki süreyi azaltarak kaynakları maksimize eden zaman dilimleri sunmak için ekibinizin boş olup olmadığını ve müşterilerinizin coğrafi konumlarını kontrol eder. Tüm süreci daha güvenilir kılar ve müşteri deneyimini daha iyileştirir. C.Field yapay zekayı Chatbot ve robotik elemanlarla birleştiren esnek, modüler bir çözümdür. Çözümümüz, iş süreçleri yönetim sisteminize kolayca adapte olur ve müşteri memnuniyetini gerçek zamanlı olarak ve servis çağrısının her kilit anında ölçmenizi sağlar.

C.Field: Saha ekibi servis çağrılarını optimize etmek için bir çözüm

Etkileşim Analizi

Çok Kanallı Etkileşim Toplama ve Analiz
Karar vermenizi geliştirmek için müşteri etkileşimlerinin toplanmasını ve analizini otomatikleştirin.

Tüketiciler, genişleyen bir kanal yelpazesiyle markalar ile etkileşime giriyor: telefon, chatbot, e-posta, sosyal medya vb.

Bu temas noktalarının her birinin ayrıntılı bir analizi, müşteri yolculuğunu geliştirmek, satışları artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için değerli bilgiler sağlar.

C.Analytics, her çeşit çok kanallı temas noktasını tanımlayan ve analiz eden yenilikçi bir çözümdür. Bizim çözümümüz, yapay zeka motoru ile karar verme sürecine yardımcı olmak için büyük miktarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgiyi tutarlı ve ilgili biçimlere dönüştürür. Örneğin, müşterilerle etkileşimi anlamak, sıkıntı için nedenleri anlamamızı ve ölçmemizi, yeni müşteri davranışlarını tespit etmemizi, ilk-arama çözümlemesini geliştirmemizi ve çapraz satış ve diğer satışlar için performansı artırmamızı sağlar.

C.Analytics: Değer yaratmak için çok kanallı etkileşimleri toplayın ve analiz edin

Bilgi Ve İçerik Veritabanı

Takımlarınızı Daha Etkili Hale Getirmek için Bilgileri Kullanın
Bilgiyi yönetmek, müşteri hizmetlerinin performansı için önemli bir araçtır ve müşteri taleplerinin daha hızlı ve daha etkin şekilde ele alınmasını sağlar.

C.KMC, kolayca özelleştirilebilen kullanımı kolay bir bilgi yönetimi çözümüdür. Müşteri hizmetleri ekipleri, ihtiyaç duydukları her zaman, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere gerçek zamanlı olarak erişebilirler.

C.KMC, iletişim ve operasyonel işlemler yapma nedenlerini standartlaştırmak için kullanılabilir. Ayrıca, yapılandırılmış bilgi dokümantasyonu aracılığı ile bilgiyi organize etmenin etkili ve verimli bir yolunu sağlar. Müşteri hizmetleri ekibinin karar alma süreci için bir destek aracıdır. Çözüm, şirketinizin bilgisine kolay erişim sağlar, müşterilere verilen yanıtları iyileştirmek için çalışanların işbirliğini teşvik eder ve müşteri hizmetinizin performansını artırır.

C.KMC: Daha iyi müşteri hizmeti için şirket bilgisini yönetmek için bir çözüm

Çok Kanallı Platform

Tüm Müşteri Etkileşimlerinden Daha Fazla Görünürlük Elde Edin
C.Interact, dijital ve sesli etkileşimleri yönetmek için tüm kanallardan tam olarak yararlanan, şirketinizin her temas noktasında benzersiz müşteri deneyimi sunan bir müşteri ilişkileri yönetimi çözümüdür. Hedefleri belirleyerek ve performansı ölçerek, bu dijital ve insani yaklaşım ortaklığı, müşteri yolculuğunun yönetim tarzını değiştirir. Çözüm ses, video, sohbet ve sosyal medyayı toplam şeffaflıkta yönetirken, iş süreçlerini ve operasyonel prosedürleri standartlaştırıyor. Temas noktası aktivitesini günlüğe kaydeder ve tek bir müşterinin temas noktaları arasındaki bağlantıları tanımlar (vaka yönetimi). Gelişmiş bir iş akışı sistemi, konuyu hangisinin en iyi ve verimli şekilde ele alabileceğine bağlı olarak müşterinin isteğini bir dijital veya insan kaynağına gönderir.

C.Interact: Çok kanallı temas noktalarını yönetmek için entegre bir platform (aramalar, sohbet, e-posta, sosyal, SMS, web / çevrimiçi, belgeler vb.)

Süreç Otomasyonu

Değer Katmayan Tekrarlayan Etkinlikleri Otomatikleştirin
Tüm sektörlerde büyük işletmelerle çalışmanın on yıllık tecrübesi, müşteri süreç otomasyonu konusundaki çözümlerimizi ve uzmanlık bilgilerimizi hassas bir şekilde ayarlamamızı sağlamıştır. Değer yaratmayan tekrarlayan etkinlikleri otomatikleştirmek için yazılım robotları (RPA / RDA) kullanıyoruz.

Özel uzmanlık merkezimiz, en uygun otomasyon mimarilerini tasarlamak, şirketinizin operasyonları üzerindeki etkisini en aza indiren dağıtım stratejileri ve mimarileri tanımlamak ve uygulamalarınıza entegrasyonunu kolaylaştırmak için pazarın önde gelen teknoloji sağlayıcıları (Pega Systems ve UiPath) ile ortak olmuştur.

Pega Robotik / UiPath RPA / RDA (Robotik İşlem / Masaüstü Otomasyonu): Bilgi sisteminiz üzerindeki etkiyi en aza indirerek süreç verimliliğini artırın

Selfcare ve Chatbot

Müşterilerinizin kendi kendine yeterli olmalarına yardımcı olma ve 7/24 hizmet sunumu

C.Convers, müşteri müdahalesine gerek kalmadan müşteri taleplerine cevap veren ve müşteri hizmetlerinizi 7 gün 24 saat açık tutan bir konuşma motoruna dayanan çözümdür. Teknoloji platformumuz, müşterilerinizle görüşmeleri optimize etmek için özel AI çözümlerini entegre eder. C.Convers, tüm kanallardaki etkileşimlerinizin dijitalleştirilmesinin iyileştirilmesine yardımcı olur: Chat, ChatBot ve VoiceBot.

C.Convers: Müşterileri kendi kendine yeterli kılmak ve müşteri yönetimi sürecini kolaylaştırmak için müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin

Görsel Uzaktan Yardım

Müşteri Desteğinizde Devrim Yaratın
TechSee platformu, özellikle tüketici elektroniği ve sigorta sektörlerinde müşterilere uzaktan yardım sağlama konusunda devrim yarattı. Müşteriler, örneğin bir odaya verdikleri belirli bir zararın veya montajı karmaşık olan ve düzgün çalışmayan bir ürüne ilişkin taleplerinin videolarını gönderebilirler. Dijital çözüm hızlı ve kullanımı kolaydır, önceden bir hazırlığa gerek duymaz, müşteri kurulumu yoktur ve şirketiniz tarafından uygulama entegrasyonu gerektirmez. Tüm mobil platformları destekler, çözüm sürelerini kısaltır, yönetim maliyetlerini azaltır ve müşteri deneyimini artırır.

TechSee: Daha etkili uzaktan teknik yardım için kullanıma hazır, video akışı çözümü